modul spotreby NCZI

Praktický nástroj


na sledovanie spotreby liekov podľa diagnóz a typu výdaja

eTool.sk modul spotreby NCZI predstavuje nástroj na sledovanie spotreby humánnych liekov na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) za vydané lieky:

  • vydané cez ústavné aj verejné lekárne
  • hradené zdravotnými poisťovňami alebo občanmi (vrátane voľnopredajných liekov)