Prehľadný nástroj


na sledovanie zmien v kategorizácii liekov ...

Nástroj eTool.sk umožňuje pohotovo reagovať a reflektovať na potreby v súvislosti so sledovaním zmien v kategorizácii liekov na portáli MZ SR.

eTool.sk - jednoduchý a prehľadný nástroj na monitorovanie portálu MZ SR pre kategorizáciu liekov a pre vyhodnotenie zmien úhrad s predikciou následných kategorizácii liekov.


PRÍNOSY NÁSTROJA eTool.sk:

  • Vychádza z reálnych potrieb a skúseností ľudí vo farmaceutickom priemysle
  • Úspora času pri analýze podaní na portáli MZ SR bez potreby manuálneho otvárania príloh
  • Umožňuje rýchlo reagovať na podania konkurencie
  • Ponúka zasielanie notifikácií o všetkých zmenách na portáli Ministerstva zdravotníctva SR a vyhodnotenie cenových podaní s výpočtom najnižšej ceny
  • Pomocou nastavenia kriterií pre notifikácie budete automaticky informovaní emailom iba na tie zmeny, ktoré Vás zaujímajú
  • Možnosť stiahnutia súboru s kompletným zoznamom liekov, alebo vytvorenie vlastného filtra na ATC úrovni bez obmedzenia na počet ATC kódov
  • Automatické priradenie podaní do referenčnej skupiny v zozname kategorizovaných liekov
  • Neobmedzený počet nastavení notifikácií používateľom
  • Bezplatná technická podpora